சுற்றுலா விசா, சுற்றுலா, விடுமுறை ...
சுவிச்சர்லாந்து > மால்டோவா
      2007 ஜனவரி 1 முதல், ஐரோப்பிய ஒன்றியம், அமெரிக்கா, கனடா, சுவிச்சர்லாந்து மற்றும் ஜப்பான், மற்றும் தேசிய விசா இல்லாமல் மால்டோவா குடியரசு உள்ளிடவும்.

 
மால்டோவா உள்ள transiting அல்லது வசிக்கும் பிரஞ்சு மக்கள் சரியான பாஸ்போர்ட் வைத்திருக்க வேண்டும்.
 
பாஸ்போர்ட் செல்லுபடியாகும் மால்டோவா பிரதேசத்தில் நுழைவதற்கான தேதியிலிருந்து 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்.
தங்கும் காலம் செமஸ்டர் ஒன்றுக்கு 90 நாட்கள் மிகாமல் இருக்கும்.
 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச தங்கும் காலம் அதிகமாக வழக்கில், அபராதம் 3 ஆண்டுகள் பயணி மற்றும் inadmissibility மீது பணியாற்றினார் வேண்டும்.
 
Moldovan பகுதியான தேதி எல்லையை போது பாஸ்போர்ட் வைக்கப்படும் ஒரு முத்திரை சாட்சியமாக இருக்கிறது. காற்று வந்து பார்வையாளர்கள், இந்த நடவடிக்கை சிசினவ் உள்ள விமான நிலையத்தில் எல்லை காவலர்கள் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. நீங்கள் காரில் வரும் போது, இந்த செயலை செய்ய அனுமதி மட்டுமே இருக்கும் எல்லை அதிகாரிகள் மட்டுமே செலவிட உறுதி.
 
எச்சரிக்கை: உள்ளீடு திரான்சுனிசுத்திரியா சிசினவ் உள்ள குடியேற்ற அலுவலகம் தனது நிலைமையை நெறிப்படுத்த வேண்டும், வருகையை மீது, பயணி வேண்டும் கட்டாயப்படுத்தி, ஒரு இடையக பயன்பாடு எழும்ப இல்லை.
1 செப்டம்பர் 2001 முதல், Moldovan அதிகாரிகள் மால்டோவா வழங்கல், பண, அமெரிக்க $ 250 (அல்லது ஒரு மாற்றத்தக்க நாணய சமமான) ஒரு குறைந்தபட்ச குடியரசு தங்க விரும்பும் வெளிநாட்டு தேவைப்படுகிறது. கடன் அட்டைகள் வளங்களை ஆதாரம் கருதப்படுகிறது. இந்த அளவு அல்லாத சமர்ப்பிப்பு மால்டோவா பிரதேசத்தில் நுழைவதற்கான மறுப்பின் காரணமாக அமையலாம்.
இந்த படிவத்தை நிரப்ப:
- தகவல் கோரிக்கையை செய்ய
- இந்த பக்கம் ஒரு செய்தியை விட்டு கருத்துக்களம் பங்கேற்க வேண்டும்.
- வழக்கமான மேம்படுத்தல்கள் (இ) பெற வேண்டும்.
ஒரே செய்தியை இந்த பக்கத்தில் தோன்றும். உங்கள் தனிப்பட்ட விவரங்களை ரகசியமாக இருக்கும்.

முழு பெயர் :
மின்னஞ்சல் :*
நகரம் : *
நாடு : *
தொழில் :
செய்தி : *

*5638 - Yours is a clever way of thikinng about it.

5358 - Your post captures the issue peceyrtlf! http://oqnweuoo.com [url=http://gtwbezptcrn.com]gtwbezptcrn[/url] [link=http://mdgrrfb.com]mdgrrfb[/link]

5227 - Your answer shows real ineltligence.

5089 - Engthliening the world, one helpful article at a time.