Tūrisma Vīzu, ceļojumi, atpūta ...
Šveice > Moldova
      Kopš 2007.gada 1.janvāra, pilsoņi Eiropas Savienības, ASV, Kanādā, Šveicē un Japānā, var ievadīt Moldovu bez vīzas.

 
Francijas pilsoņi tranzītā vai uzturas Moldovā jābūt derīgai pasei.
 
Par pases derīguma jābūt vairāk nekā 6 mēnešu laikā no dienas, kad stājas Moldovas teritorijas.
Uzturēšanās termiņš nedrīkst pārsniegt 90 dienas pusgada.
 
Gadījumā nepārsniedz maksimālo atļauto uzturēšanās ilgumu, soda naudu uzliek uz ceļotāju un nepieļaujamību 3 gadu tiek pasniegtas.
 
Gada Moldovas teritorijā datumu apliecina ar zīmogu ieliek pasē, šķērsojot robežu. Apmeklētājiem, kas ierodas ar gaisa transportu, šis solis tiek veikts robežsargi lidostā Kišiņevā. Kad jūs ieradīsieties ar automašīnu, pārliecinieties tērēt tikai pierobežas amatpersonas, kas ir vienīgie, atļauts veikt šo soli.
 
Uzmanību: ieeja Piedņestrā nedod piemērot šādu buferi, liekot ceļotājs ir, ierodoties, lai nokārtotu savas situācijas ar migrācijas biroju Kišiņevā.
Kopš septembris 1 2001 Moldovas iestādes pieprasa ārvalstu pilsoņiem, kuri vēlas uzturēties un Moldovas prezentācijas, naudas, minimums US $ 250 (vai ekvivalents konvertējamā valūtā) Republikā. Kredītkartes netiek uzskatīti līdzekļu pierādīšana. Neiesniegšanu no šīs summas var izraisīt noliegšanu stāšanās Moldovas teritorijas.
Aizpildiet šo formu:
- Lai veiktu informācijas pieprasījumu
- Atstāt ziņu par šo lapu un piedalīties diskusiju forumā.
- Lai saņemtu regulārus atjauninājumus (Newsletter).
Tikai ziņa parādīsies šajā lapā. Jūsu personiskie dati būs konfidenciāli.

pilns nosaukums :
e-pasts :*
pilsēta : *
valsts : *
profesija :
ziņa : *

*5647 - Absolutely first rate and cotppr-boteomed, gentlemen!

5367 - e0aeb5e0aebfe0aea4e0af8de0aea4e0ae95e0aea9e0af8d e0ae89e0ae99e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d e0ae95e0aeb0e0af81e0aea4e0af8de0aea4e0af81 e0aeaae0af86e0aeb0e0af81e0aeaee0af8de0aeaae0aebee0aea3e0af8de0aeaee0af88 e0aea4e0aeaee0aebfe0aeb4e0aeb0e0af8de0ae95e0aeb3e0af81e0ae9fe0af88e0aeaf e0ae95e0aeb0e0af81e0aea4e0af8de0aea4e0af81 e0ae85e0aeb2e0af8de0aeb2. e0aeb0e0aebee0ae9ce0af80e0aeb5e0af8d e0ae95e0aebee0aea8e0af8de0aea4e0aebf e0ae95e0af8ae0aeb2e0af88e0aeafe0af88 e0ae95e0aeb0e0af81e0aea3e0aebee0aea8e0aebfe0aea4e0aebfe0aeafe0af88 e0aea4e0af8be0aeb1e0af8de0ae95e0ae9fe0aebfe0aea4e0af8de0aea4e0af81 e0ae9ce0af86e0aeb5e0af88 e0ae86e0ae9fe0af8de0ae9ae0aebfe0aeafe0aebfe0aeb2e0af8d e0ae85e0aeaee0aeb0e0af8de0aea4e0af8de0aea4e0aebfe0aeafe0aeb5e0af81e0ae9fe0aea9e0af8d e0aeaee0aeb1e0aea8e0af8de0aea4e0af81 e0aeb5e0aebfe0ae9fe0af8de0ae9fe0aea9e0aeb0e0af8d. e0ae85e0aeaee0af88e0aea4e0aebfe0aeaae0af8de0aeaae0ae9fe0af88e0aeafe0aebfe0aea9e0af8d e0aea4e0af8be0aeb2e0af8de0aeb5e0aebfe0aeafe0af88e0aeaae0af8de0aeaae0aeb1e0af8de0aeb1e0aebf e0aeafe0aebee0aeb0e0af81e0aeaee0af8d e0ae85e0aeb2e0ae9fe0af8de0ae9fe0aeb5e0af87e0aeafe0aebfe0aeb2e0af8de0aeb2e0af88. e0ae8ee0aea9e0aeb5e0af87 e0ae87e0aeb1e0af81e0aea4e0aebfe0aeaae0af8de0aeaae0af8be0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af81e0aeaee0af8d e0ae95e0af81e0aeb1e0aebfe0aeaae0af8de0aeaae0aebfe0ae9fe0af8de0ae9f e0ae87e0aea8e0af8de0aea4 e0ae87e0aeb0e0aea3e0af8de0ae9fe0af81 e0aeb5e0aebfe0ae9fe0aeafe0aea4e0af8de0aea4e0aebfe0aeb1e0af8de0ae95e0af81e0aeaee0af8d e0ae8ee0aea8e0af8de0aea4 e0aea4e0af8ae0ae9fe0aeb0e0af8de0aeaae0af81e0aeaee0af8d e0ae87e0aeb2e0af8de0aeb2e0af88 .. e0ae87e0aeb0e0af81e0aea8e0af8de0aea4e0aebee0aeb2e0af81e0aeaee0af8d e0aea4e0aeaee0aebfe0aeb4e0ae95 e0aeaee0ae95e0af8de0ae95e0aeb3e0aebfe0aea9e0af8d dispassionate aapcoprh e0aeb5e0aebfe0aeb5e0aebee0aea4e0aebfe0ae95e0af8de0ae95e0aeaae0af8de0aeaae0ae9fe0aeb5e0af87e0aea3e0af8de0ae9fe0aebfe0aeaf e0ae92e0aea9e0af8de0aeb1e0af81e0aea4e0aebee0aea9e0af8d e0ae8ee0aea8e0af8de0aea4 e0aeb5e0ae95e0af88e0aeafe0aebfe0aeb2e0af86e0aea9e0af8de0aeb1e0aebee0aeb2e0af8d e0ae87e0aea8e0af8de0aea4e0aebfe0aeafe0aebee0aeb5e0aebfe0aeb2e0af87e0aeafe0af87 e0aeaee0aea3e0aebfe0aeaae0af8de0aeaae0af82e0aeb0e0aebfe0aeb2e0af81e0aeaee0af8d e0ae95e0aebee0ae9ae0af81e0aeaee0af80e0aeb0e0aebfe0aeb2e0af81e0aeaee0af8d e0ae88e0aeb4e0aea4e0af8de0aea4e0af88 e0ae92e0aea4e0af8de0aea4 e0aea8e0aebfe0aeb2e0af88e0aeaee0af88 e0aeaae0aeb2 e0ae86e0aea3e0af8de0ae9fe0af81e0ae95e0aeb3e0aebee0ae95 e0aea8e0af80e0ae9fe0aebfe0aea4e0af8de0aea4e0aebfe0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af81e0ae001000aee0af8d e0aeaae0af8be0aea4e0af81 e0aeafe0aebee0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af8b e0aea8e0ae9fe0aeaae0af8de0aeaae0aea4e0af81 e0ae8ee0aea9 e0ae85e0ae95e0af8de0ae95e0aeb1e0aeafe0aeb1e0af8de0aeb1e0aebfe0aeb0e0af81e0aea8e0af8de0aea4 e0aea4e0aeaee0aebfe0aeb4e0aea9e0af8d e0ae87e0aeaae0af8de0aeaae0af8be0aea4e0af81 e0aea4e0aea9e0aea4e0af81 e0aea4e0aeaee0aebfe0aeb4e0aea9e0aeaee0af8d e0ae85e0aeb4e0aebfe0aeafe0af81e0aeaee0af8d e0aeaae0af8be0aea4e0af81e0aeaee0af8d e0ae85e0aeb2e0ae9fe0af8de0ae9fe0aeb5e0aebfe0aeb2e0af8de0aeb2e0af88 e0aeaee0aea9e0aebfe0aea4e0aea9e0af8d e0ae95e0af8ae0ae9ee0af8de0ae9ee0aeaee0af8d e0ae95e0af8ae0ae9ee0af8de0ae9ae0aeaee0aebee0ae95 e0aea4e0aea9e0aea4e0af81 e0ae9ae0aeaee0af82e0ae95e0aea4e0af8de0aea4e0aea9e0af8de0aeaee0af88e0aeafe0af88 e0ae87e0aeb4e0aea8e0af8de0aea4e0af81 e0aeb5e0aeb0e0af81e0ae95e0aebfe0aea9e0af8de0aeb1e0aebee0aea9e0af8d e0ae8ee0aea9e0af8de0aeaae0aea4e0af81e0aea4e0aebee0aea9e0af8d e0ae8ee0aea9e0aea4e0af81 e0ae95e0aeb0e0af81e0aea4e0af8de0aea4e0af81 e0ae85e0aea4e0af81e0aea4e0aebee0aea9e0af8d e0ae87e0aea4e0af81e0aeaae0af8be0aea9e0af8de0aeb1 e0aea8e0aebfe0aeb2e0af88e0aeaee0af88e0ae95e0aeb3e0af88 e0aea4e0af8be0aeb1e0af8de0aeb1e0af81e0aeb5e0aebfe0ae95e0af8de0ae95e0aebfe0aea9e0af8de0aeb1e0aea4e0af81. e0aeaee0aeb1e0af8de0aeb1 e0ae95e0aebee0aeb0e0aea3e0ae99e0af8de0ae95e0aeb3e0af86e0aeb2e0af8de0aeb2e0aebee0aeaee0af8d e0ae95e0af8ae0ae9ae0af81e0aeb1e0af81 e0aea4e0af86e0aeb0e0af81e0aeb5e0aebfe0aeb2e0af8d e0ae92e0aeb0e0af81e0aeb5e0aeb0e0af8d e0ae85e0ae9fe0aebfe0aeaae0ae9fe0af8de0ae9fe0af81 e0ae9fe0aebfe0aeb0e0aebee0aeaae0aebfe0ae95e0af8d e0ae9ce0aebee0aeaee0af8d e0ae86e0ae95e0af81e0aeaee0af8d e0aeaae0af8be0aea4e0af81 e0ae89e0aea4e0aeb5e0af81e0aeaae0aeb5e0aeb0e0af8d e0aeaee0af81e0aea4e0aeb2e0af8d e0ae95e0af8be0aeb2e0ae99e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d e0ae9ae0af80e0aeb0e0aebfe0aeafe0aeb2e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af81 e0aea8e0af87e0aeb0e0aebee0aeaee0aebee0ae9ae0af8de0ae9ae0af81 e0ae8ee0aea9 e0aeaae0af81e0aeb2e0aeaee0af8de0aeaae0af81e0aeaae0aeb5e0aeb0e0af8d e0aeb5e0aeb0e0af88 e0aeaae0aeb2e0aeb5e0ae95e0af88 e0aeaee0aea9e0aebfe0aea4e0aeb0e0af8de0ae95e0aeb3e0af88 e0aeaae0aebee0aeb0e0af8de0ae95e0af8de0ae95 e0aeaee0af81e0ae9fe0aebfe0aeafe0af81e0aeaee0af8d e0ae87e0aea4e0af81 e0aeaae0af8be0aea9e0af8de0aeb1 e0aeaae0aeb2 e0ae89e0aea4e0aebee0aeb0e0aea3e0ae99e0af8de0ae95e0aeb3e0af88 e0ae95e0af8ae0aea3e0af8de0ae9fe0af81 e0ae9ae0aeaee0af82e0ae95 apathy e0aeaae0aeb1e0af8de0aeb1e0aebf e0ae92e0aeb0e0af81 e0ae86e0aeafe0af8de0aeb5e0af81 e0aea4e0af87e0aeb5e0af88 http://nlusujkup.com [url=http://lrmbhgrtkwb.com]lrmbhgrtkwb[/url] [link=http://fwhszwoyper.com]fwhszwoyper[/link]

5236 - Please teach the rest of these internet holngiaos how to write and research!

5096 - My hat is off to your astute command over this tovia-brcpo!

5090 - to libertarian henry,please don't aisertdve your page in my blog.i never "sold my body" in such a cheap sense.open legs wide? sorry i have never done that.